Zakat Fitrah yang Wajib dikeluarkan saat Ramadhan

Bandung – Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk kaum Muslim baik pria dan wanita yang harus dikeluarkan saat Ramadhan atau menjelang salat Idul Fitri.

Berdasarkan artinya, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah mencapai syarat ditetapkan. Anjuran membayar zakat sendiri disebutkan dalam rukun islam ke-4 dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut sebagai asnaf.

Zakat sendiri berasal dari bentuk kata ‘Zaka’ yang memiliki arti suci, baik, berkah dan berkembang. Kata tumbuh dalam arti zakat adalah menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai penyebab pertumbuhan dan perkembangan harta menjadi pahala yang banyak, juga kata suci yang menunjukkan arti menyucikan jiwa dari kabatilan.

Ada beberapa jenis zakat salah satunya adalah zakat fitrah, seperti apa itu zakat fitrah ?
Pengertian Zakat Fitrah

Dilansir dari zakat.or.id, zakat fitrah adalah salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap individu yang merdeka dan mampu serta seusai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Zakat fitrah merupakan sebuah bentuk kepedulian sekaligus berbagi kebahagiaan kepada orang yang kurang mampu di Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pengertian zakat fitrah serta tujuannya adalah untuk membersihkan harta sebagai pelengkap puasa Ramadan.

Sebagai mana Hadist Nabi SAW : “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat Muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim)
Waktu Zakat Fitrah Harus Dikeluarkan

Membayar zakat fitrah memiliki ketentuan yang sangat penting diperhatikan, salah satunya dari aspek waktu kapan zakat fitrah dikeluarkan.

Berikut detikJabar telah merangkum waktu pembayaran zakat fitrah dikutip dari zakat.or.id

Waktu Harus : Awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan
Waktu Wajib : Setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan
Waktu Afdhal : Setelah melaksanakan sholat subuh pada akhir Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri
Waktu Makruh : Setelah sholat Idul Fitri sebelum matahari terbenam.
Waktu Haram : Setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri.

Nominal Zakat Fitrah dan Cara Membayarnya

Zakat fitrah wajib ditunaikan dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk hari raya Idul Fitri.

Dikutip dari baznas.go.id, besaran zakat fitrah adalah makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Menurut para ulama, diantaranya Shaikh Yusuf Qardawi telah memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang menyesuaikan dengan harga beras di daerah tersebut. Cara membayarnya bisa disalurkan melalui masjid terdekat atau kepada lembaga amil zakat yang terpercaya.

Sumber: Detikjabar.id
Leave a Reply

Your email address will not be published.